TOBB ETÜ MoRS

Mobil Robotik Sistemler Laboratuarı

Türkiye Robotbilim Konferansı - TORK 2018

TORK 2018 - Boğaziçi Üniversitesi

Robotların Tarım ve Çevre Alanında Kullanımı Çalıştayı

Konuşmacılar:
Dr. Esra Kadıoğlu (TOBB ETÜ)
Dr. Haluk Bayram (Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Volkan İşler (University of Minnesota)

Sunumlar çalıştayın ardından burada paylaşılacaktır.

ÖZET

Robotların tarım ve çevre alanlarında kullanılması konusunda özellikle son yıllarda örnekler çoğalmaya başlamıştır. Avrupa Birliği H2020 kapsamında, bu konuya özel çağrılar açıldığını da görüyoruz. Bu çalıştayda, ilk kısımda farklı tarım alanlarında robotların nasıl çözümler ürettiklerine dair örnekler sunulacak, ve ülkemizde bu konuya giriş ile ilgili bir farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu kısımda, tarım alanları ile ilgili robotik yönünden ele alınabilecek problemler anlatılacaktır. Bu problemlerin çözümü ile ilgili hangi yaklaşımların uygulandığına, nasıl sonuçlar elde edildiğine değinilecektir. Örneğin, meyve bahçeleri ile tarlalar farklı senaryolar oluşturmakta, bu senaryolarda yer alan problemleri çözmek için algılayıcı, algoritma ve platform bazında farklı çözümler üretmek gerekmektedir. Tarım alanlarında çalışabilmek için platform bazında özelliklere değinilecek, halihazırda kullanılmakta olan sistemler, bu sistemlerin yetenekleri ve performansları anlatılacaktır.
İkinci kısımda ise robotların çevre alanında kullanımı ile ilgili örnekler verilecektir. Burada yaban hayatının izlenmesinde robotik sistemlerin nasıl kullanılabileceği ele alınacaktır. Çalışma sahasının getirdiği zorluklar, buna yönelik farklı robot platformlarının kullanımı, takip amaçlı kullanılan sensör ve algortimalar anlatılacaktır.